Enviament gratuit a botigues                *Enviament gratuït a domicili a partir de 60€                *Devolució gratuita
Enviament gratuit a botigues
*Enviament gratuït a domicili a partir de 60€
*Devolució gratuïta

POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. Cada vegada que utilitzi aquest lloc web estarà baix l'aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per a comprovar que està conforme amb ell.
 

2. Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de CALZA HEYMO, S.L. (HEYMO) les finalitats de les quals són:

  • I. El desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda dels productes que ha adquirit o de qualsevol altre contracte entre ambdós.

  • II. Atendre les sol·licituds que ens plantegi.

  • III. Proporcionar-li informació sobre els productes de HEYMO, incloent-hi, en relació amb aquests productes, l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS), així com mitjançant cridades telefòniques. Pots canviar les teves preferències en relació a l'enviament de tals comunicacions comercials. Podrà donar de baixa la seva subscripció cridant al tel. 971 50 75 01.

  • IV. En el cas que ens aporti dades personals de tercers, vostè es responsabilitza d'haver informat i haver obtingut el consentiment d'aquests per a ser aportats amb les finalitats que es detallen a continuació. En el cas d'haver procedit a la compra d'un producte (en endavant, mercaderia), les dades personals de tercers aportades seran utilitzades únicament per a (a) la gestió de l'enviament o la verificació de recepció de la mercaderia, i (b) atendre les sol·licituds que ens plantegi.


    El consentiment per a l'activació d'aquesta funcionalitat, permet que apareguin les seves dades autocompletades en posteriors compres, pel que no serà necessari introduir les seves dades en cada nou procés, i s'entendrà vàlid i vigent per a compres posteriors.

    L'ús d'aquesta funcionalitat, podrà requerir per motius de seguretat la modificació de la seva clau d'accés. Recordi que la seguretat en l'ús del lloc web també depèn de la seva correcta utilització i conservació de determinades claus confidencials.

     

3. CALZA HEYMO, S.L. amb domicili social en Polígono Can Matzarí, nº12, 07300 Inca (Illes Balears), com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant carta dirigida a la direcció anteriorment indicada a l'atenció de Departament WEB, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@calzaheymo.es, en ambdós casos facilitant una fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o altre document vàlid que l'identifiqui. En el cas que decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagi facilitat constés el correu electrònic, li agrairíem que en la mencionada comunicació es fes constar específicament aquesta circumstància indicant l'adreça de correu electrònic respecta de la que s'exerciten els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
 

4. Per a cumplir les finalitats indicades en l'apartat 2 anterior, pot resultar necessari que comuniquem o cedim l'informació que ens ha proporcionat a la societat PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.U, (en adelante CONVERSIA), la raó social de la cual és PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L.U., amb sede social en la Av. Mas Pins, nº150, Planta 3, Polígono Industrial Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva (Girona), amb C.I.F. Nº B-17962655. Inscrita en el Registre Mercantil en el tom 2618, foli 153, fulla GI-44658, inscripció 1ª, i correu electrònic: info@conversia.es.

5. L'usuari (vostè) per la present garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos. Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc o la persona responsable del lloc web o qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l'usuari.

En aquest lloc web utilitzem cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, l'objectiu principal de la qual és millorar la seva experiència a la web.

Acceptant la present Política de Privacitat consent la utilització de les cookies utilitzades en aquest lloc web i que es descriuen en la pàgina anteriorment indicada.

 

CONDICIONS D'ÚS

 

En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CALZA HEYMO SL informa que es titular del lloc web http://www.calzaheymo.es/. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, CALZA HEYMO SL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és CALZA HEYMO SL, amb CIF B07605314 y domicili social en C/ DELS SATRES Nº 12 07300, INCA (ILLES BALEARS), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom ......................, foli ......................., fulla ..................... i inscripció ....................... La direcció de correu electrònic de contacte de l'empresa és: info@calzaheymo.es .

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, accés i ús pel lloc web de CALZA HEYMO S.L. confereix la condició d'usuari, pel que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de CALZA HEYMO S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CALZA HEYMO S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis extessos per CALZA HAYMO S.L. per a l'accés a certs continguts o servicis oferits per la web.

- L'ús de la informació, serveis i dades oferides per CALZA HEYMO S.L. contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CALZA HEYMO S.L. no es fa responsable del contingut del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercità cap tipus de control sobre el contingut d'altes llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es puguin accedir mitjançant enllaços.

CALZA HEYMO S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessaris per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CALZA HEYMO S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

 

MODIFICACIONS

 

CALZA HEYMO S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Dites modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligar compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

SEVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

 

Certs continguts del lloc web de CALZA HEYMO S.L. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per CALZA HEYMO S.L.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CALZA HEYMO S.L. informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat baix la responsabilitat de CALZA HEYMO S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, CALZA HEYMO S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/ DELS SATRES Nº 12 07300, INCA (ILLES BALEARS).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a CALZAHEYMO S.L., aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a CALZA HEYMO S.L. qualsevol variació i que CALZA HEYMO S.L. té el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

CALZA HEYMO S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a titul enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques, logotipus, combinacions de colors, estructures i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordenador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de CALZA HEYMO S.L.. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per a l'ordenament jurídic espanyol, sent-lis aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic sense l'autorització de CALZA HEYMO S.L..

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CALZA HEYMO S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CALZA HEYMO S.L..

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

CALZA HEYMO S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penal que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CALZA HEYMO S.L. té el seu domicili a ILLES BALEARS, Espanya.